Giá vàng hôm nay

Cập nhật giá vàng SJC và thế giới sáng 1.10

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 23h ngày 30.9 ở mức 1.673,3 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng trong nước giao dịch lúc 6h ngày 1.10 quanh ngưỡng 65,4-66,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật giá vàng sáng 24.9

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 0h ngày 24.9 ở mức 1.647 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng trong nước lúc 6h cùng ngày giao dịch quanh ngưỡng 65,8-66,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật giá vàng chốt phiên 23.9

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 17h hôm nay (23.9) ở mức 1.657,4 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng trong nước giao dịch quanh ngưỡng 65,8-66,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật giá vàng sáng 21.9

Khương Duy |

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 22h30 ngày 20.9 ở mức 1.671,5 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng trong nước lúc 6h ngày 21.9 giao dịch quanh ngưỡng 65,5-66,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật giá vàng chốt phiên 20.9

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 17h ở mức 1.667,6 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng trong nước giao dịch quanh ngưỡng 65,85-66,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật giá vàng ngày 17.9

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 9h ở mức 1.675,9 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng trong nước giao dịch quanh ngưỡng 65,8-66,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật giá vàng ngày 15.9

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 10h ở mức 1.693,3 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng trong nước giao dịch quanh ngưỡng 65,75-66,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật giá vàng ngày 13.9

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 9h ở mức 1.723,7 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng trong nước giao dịch quanh ngưỡng 66,1-67 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD, tỷ giá hối đoái hôm nay 12.9

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (12.9): Giá USD chợ đen trong nước ở mức 24.090 - 24.140 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1.717,10 - 1.718,10 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,15 - 66,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật giá vàng chốt phiên 10.9

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 18h ngày 10.9 ở mức 1.717,1 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng trong nước giao dịch quanh ngưỡng 66,1-66,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật giá vàng ngày 7.9

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 9h30 ngày 7.9 ở mức 1.696,7 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng trong nước giao dịch quanh ngưỡng 65,8-66,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật giá vàng sáng 7.9

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 21h ngày 6.9 ở mức 1.711,2 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng trong nước giao dịch lúc 6h ngày 7.9 quanh ngưỡng 65,85-66,72 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật giá vàng ngày 2.9

Khương Duy |

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 9h ngày 2.9 ở mức 1.697,7 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng trong nước giao dịch quanh ngưỡng 65,75-66,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật giá vàng sáng 2.9

THIỀU TRANG |

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 2h ngày 2.9 ở mức 1.696,3 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng trong nước giao dịch lúc 6h cùng ngày quanh ngưỡng 65,75-66,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật giá vàng sáng 30.8

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 23h ngày 29.8 ở mức 1.739,7 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng trong nước giao dịch lúc 6h ngày 30.8 quanh ngưỡng 65,7-66,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật giá vàng sáng 27.8

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 20h ngày 26.8 ở mức 1.748,3 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng trong nước lúc 6h sáng 27.8 giao dịch quanh ngưỡng 66-66,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật giá vàng sáng 23.8

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 23h ngày 22.8 ở mức 1.737,2 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng trong nước lúc 6h ngày 23.8 giao dịch quanh ngưỡng 65,95-66,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật giá vàng ngày 6.8

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 9h30 ngày 6.8 ở mức 1.776,4 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng trong nước giao dịch quanh ngưỡng 66,2-67,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật giá vàng sáng 6.8

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 0h ngày 6.8 ở mức 1.775,1 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng trong nước lúc 6h cùng ngày giao dịch quanh ngưỡng 66,6-67,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cập nhật giá vàng chốt phiên 27.7

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 20h30 ngày 27.7 ở mức 1.717,8 USD/oz. Trong khi đó, giá vàng trong nước giao dịch quanh ngưỡng 63,3-65,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).