Trẻ bị lạm dụng hoặc bị bỏ rơi có nguy cơ chết sớm hơn

Lên top