Phương châm sống hơn 90 tuổi vẫn tập… làm người của cụ ông ở Ba Vì

Lên top