"Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ bỏ con dù có thể phá thai mà không ai biết"

Lên top