HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH: THAY ĐỔI TỪ NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ

Xây dựng mỗi trường học là một trung tâm văn hóa, giáo dục

“Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu” cùng với việc chú trọng xây dựng văn hoá học đường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần thúc đẩy, nhân lên những việc làm nhỏ, có ý nghĩa, những tấm gương người tốt, việc tốt ở xung quanh chúng ta đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tích cực trong các nhà trường.

    


eMagazine

Lên top