HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH: THAY ĐỔI TỪ NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ

Thay đổi để được hạnh phúc hơn – “Tại sao không”?

Hạnh phúc đến từ những điều giản dị. Để có được những lớp học hạnh phúc, ngôi trường hạnh phúc, một nền giáo dục phát triển thì chính các nhà quản lý, thầy cô, học sinh và phụ huynh phải cùng thay đổi. Thay đổi đơn giản từ những điều giản dị.

 
 

 

            
          
 

eMagazine

Lên top