Tăng cường thanh tra các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội ở Hải Phòng

Trước tình hình nợ đọng Bảo hiểm xã hội (BHXH) của các doanh nghiệp tại Hải Phòng, BHXH thành phố thường xuyên báo cáo, tham mưu đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ban ngành thành phố, UBND các quận, huyện tăng cường thực hiện các biện pháp thu nợ BHXH và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị nợ. 

 

eMagazine

Lên top