Sứ mệnh thiêng liêng và những công trình khoa học không nằm trên giấy

"Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại” mang thương hiệu “Made in Việt Nam” đầu tiên đạt chất lượng tương đương với nước ngoài là công trình nghiên cứu khoa học của GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng. Công trình này sau khi có ý tưởng đã được bắt tay vào hiện thực hóa, ứng dụng trong thực tế chứ không chỉ là công trình "nằm trên giấy".

          
GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng chia sẻ về ý tưởng hình thành công trình nghiên cứu khoa học "Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại "made in Việt Nam" đầu tiên.
         
          

 

          
    
          
 

eMagazine