"Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại” mang thương hiệu “Made in Việt Nam”:

Sứ mệnh thiêng liêng và những công trình khoa học không nằm trên giấy

"Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại” mang thương hiệu “Made in Việt Nam” đầu tiên đạt chất lượng tương đương với nước ngoài là công trình nghiên cứu khoa học của GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng. Công trình được áp dụng vào thực tiễn với kinh phí chỉ khoảng 1,5 tỉ đồng, tiết kiệm chi phí khoảng 7 – 10 lần so với mua thiết bị ở nước ngoài. Điều này cũng tạo động lực cho những nhà khoa học không để lãng phí các công trình nghiên cứu đang "nằm trên giấy".

          
GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng chia sẻ về ý tưởng hình thành công trình nghiên cứu khoa học "Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại "made in Việt Nam" đầu tiên.
         
          

 

          
    
          
 

eMagazine

Lên top