Người Việt ở nước ngoài: Có nhiều cách để cống hiến cho đất nước

Chúng ta đang sống trong thế giới phẳng, vì thế, cần có suy nghĩ khác. Người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều cách để thể hiện tình yêu dân tộc và những cống hiến cho đất nước. 

          
 
          
 

eMagazine

Lên top