Longform: Tiếp viên đường sắt và những giao thừa trên chuyến tàu cuối năm

Làm nghề tiếp viên đường sắt 11 năm, nhưng chỉ có 3 năm trưởng tàu Cao Hùng Nam được ăn Tết ở gia đình,  8 giao thừa còn lại là lúc anh đón Tết khi chuyến tàu Bắc Nam đang trong cuộc hành trình, đón giao thừa với gia đình thứ 2 là tổ công tác trên tàu và những hành khách trên chuyến tàu cuối cùng của năm. 

Video: Tâm sự về những cái Tết trên chuyến tàu Bắc - Nam của người tiếp viên đường sắt
          

eMagazine

Lên top