Longform: Bỏ viên chức suốt đời và dấu ấn kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Sau 28 ngày làm việc, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp. Đây là kỳ họp có thời gian dài kỷ lục kể từ đầu nhiệm kỳ, tạo nên nhiều dấu ấn vì đã quyết định các nội dung quan trọng của đất nước.

 
 
 
           

eMagazine

Lên top