Lợi ích của việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt các thủ tục không cần thiết, hướng tới sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp; trong suốt những năm qua, Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã tập trung các nguồn lực để rà soát, sửa đổi và cắt giảm các thủ tục hành chính.

       
        

 

eMagazine

Lên top