Gặp bác sĩ ghép chi thể từ người cho sống đầu tiên trên thế giới

Ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống được thực hiện tại bệnh viện trung ương quân đội 108 ngày 21.1.2020. 

 

eMagazine

Lên top