Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Thay đổi từ những điều giản dị

Cuộc đổi thay ngoạn mục của những giáo viên mở cánh cửa vươn ra thế giới

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc mở mang dân trí và phát triển giáo dục, đào tạo con người cho xã hội mới, cho dân tộc Việt Nam. Nghe theo lời dạy của Bác, tiếp bước các thế hệ đi trước, những giáo viên, giảng viên của thế hệ ngày nay đang đi tiếp hành trình, là tấm gương sáng về đổi mới chính mình, và học Bác từ những điều giản dị nhất.

eMagazine

Lên top