Tiếng kêu cứu của những đứa trẻ (Bài 2):

Cần bỏ lối giáo dục quyền uy, coi trọng điểm số hơn kỹ năng

Thầy cô dùng quyền uy của mình để trách phạt, bạo hành, xâm hại trẻ. Cha mẹ dùng quyền lực để áp đặt, ép trẻ đi theo con đường mình đã lập trình sẵn. Và sản phẩm của lối giáo dục quyền uy, áp đặt là gì: “Những đứa trẻ to xác”, nhưng ngơ ngác khi bước vào đời….


     
      
 
      
  
      
      
      
      
      
 
      
      
      
      

eMagazine

Lên top