Bảo hiểm xã hội Việt Nam - 25 năm vững trụ cột an sinh

Đi qua cuộc hành trình ¼ thế kỷ, với phương châm: Hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Qua đó thể hiện vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với người lao động và nhân dân trong công tác đảm bảo an sinh xã hội.

          
          
 
 

eMagazine

Lên top