Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Chính sách đảm bảo an sinh xã hội

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là một trong số nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước, nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Qua 10 năm triển khai thực hiện, chính sách này ngày càng khẳng định tầm quan trọng và tính hiệu quả vượt bậc đối với vấn đề ổn định đời sống của người tham gia.

eMagazine

Lên top