Vịnh Hạ Long dừng đội tàu có thuyền viên lấy trộm tiền của khách

Tàu du lịch tại Cảng tàu quốc tế Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu du lịch tại Cảng tàu quốc tế Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng