Bài thi viết "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận":

Về thăm làng Thổ Hà, miền quê thắm đượm hồn cốt Việt

Một góc làng Thổ Hà.
Một góc làng Thổ Hà.
Một góc làng Thổ Hà.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top