Về quê Nguyễn Du, tìm dấu tích kiệt tác Truyện Kiều

Góc "hồn quê" trong khuôn viên gia tộc Đại Thi Hào Nguyễn Du (ảnh: Tr.L)
Góc "hồn quê" trong khuôn viên gia tộc Đại Thi Hào Nguyễn Du (ảnh: Tr.L)
Góc "hồn quê" trong khuôn viên gia tộc Đại Thi Hào Nguyễn Du (ảnh: Tr.L)
Lên top