Về Cái Mơn, thăm quê Tổng biên tập tờ báo quốc ngữ đầu tiên

Nhà bác học Trương Vĩnh Ký sinh ra ở Cái Mơn.
Nhà bác học Trương Vĩnh Ký sinh ra ở Cái Mơn.
Nhà bác học Trương Vĩnh Ký sinh ra ở Cái Mơn.