Vật lộn 3 ngày để kéo được cá lạ khổng lồ lên bờ

Ngư dân Kuril đã phải mất 3 ngày để kéo được con cá mặt trăng khổng lồ này lên bờ.
Ngư dân Kuril đã phải mất 3 ngày để kéo được con cá mặt trăng khổng lồ này lên bờ.