Trưng cây gì ngày Tết mang tài lộc vào nhà cho gia chủ?

Trưng cây gì ngày Tết mang tài lộc vào nhà cho gia chủ?