TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Trong lành thác Kueng O

Thác Kueng O - một thác nước với không gian đẹp của huyện Chư Sê, Gia Lai. Ảnh Đình Văn
Thác Kueng O - một thác nước với không gian đẹp của huyện Chư Sê, Gia Lai. Ảnh Đình Văn
Thác Kueng O - một thác nước với không gian đẹp của huyện Chư Sê, Gia Lai. Ảnh Đình Văn
Lên top