Trêu chọc khỉ trong chuồng, nữ du khách bất ngờ nhận "trái đắng"