Tranh cãi quanh đề xuất thu tiền khách du lịch qua đêm