Tỉnh Quảng Ninh đề nghị: Bảo vệ “hình ảnh điểm đến” trong năm Du lịch Quốc gia Hạ Long

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)
Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)
Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)