Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tiếc "hùi hụi" khi đến Đà Lạt mà không thử các món đặc sắc không có ở bất cứ đâu