Thúc đẩy du lịch đặc trưng vùng Tây Bắc: Không vội hút khách cho đủ chỉ tiêu

Mộc Châu (Sơn La) luôn thu hút du khách với các tour tham quan thác Dải Yếm, đồi chè, mùa hoa cải, hoa mận...
Mộc Châu (Sơn La) luôn thu hút du khách với các tour tham quan thác Dải Yếm, đồi chè, mùa hoa cải, hoa mận...
Mộc Châu (Sơn La) luôn thu hút du khách với các tour tham quan thác Dải Yếm, đồi chè, mùa hoa cải, hoa mận...