Thú vị khám phá nam đảo Phú Quốc từ “góc nhìn thứ 3”

Cáp treo Hòn Thơm cho phép du khách khám phá vẻ đẹp vùng Nam đảo Phú Quốc từ góc nhìn thứ 3: Trên cao xuống. (Ảnh: Lục Tùng)
Cáp treo Hòn Thơm cho phép du khách khám phá vẻ đẹp vùng Nam đảo Phú Quốc từ góc nhìn thứ 3: Trên cao xuống. (Ảnh: Lục Tùng)
Cáp treo Hòn Thơm cho phép du khách khám phá vẻ đẹp vùng Nam đảo Phú Quốc từ góc nhìn thứ 3: Trên cao xuống. (Ảnh: Lục Tùng)