Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thót tim với những “cú nhảy tử thần” từ vách núi cao hơn 1.000m