Thời tiết bất lợi, Đồng Tháp hoãn tổ chức Lễ hội sen 2018

Sen ở Đồng Tháp Mười.
Sen ở Đồng Tháp Mười.
Sen ở Đồng Tháp Mười.
Lên top