Thị thực du lịch: Cần thông thoáng để phát triển

Khách du lịch tại Văn Miếu (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Khách du lịch tại Văn Miếu (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Khách du lịch tại Văn Miếu (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top