CTY DU LỊCH NGOẠI TỈNH MẶC SỨC TUNG HOÀNH Ở QUẢNG NINH:

Thất thu thuế lớn, tour “0 đồng” thêm đất sống

Khách Trung Quốc thăm hang Luồn trên vịnh Hạ Long. Ảnh: N.HÙNG
Khách Trung Quốc thăm hang Luồn trên vịnh Hạ Long. Ảnh: N.HÙNG
Khách Trung Quốc thăm hang Luồn trên vịnh Hạ Long. Ảnh: N.HÙNG