Tháng 9 - nhuộm Pha Luông bằng sắc màu tuổi trẻ

Đỉnh núi bồng bềnh trong mây. Ảnh. Long Hoàng
Đỉnh núi bồng bềnh trong mây. Ảnh. Long Hoàng