Thằn lằn lôi thỏ ra khỏi hang, nuốt chửng trong phút chốc