Thăm miền Tây xứ Nghệ - nàng công chúa ngủ quên ​

Đập Phà Lài trên sông Giăng (Nghệ An). Ảnh: PV
Đập Phà Lài trên sông Giăng (Nghệ An). Ảnh: PV