Thăm chợ Lào tại vùng Tam giác vàng

Tổng quan chợ Donesao nhìn rất đẹp theo lối kiến trúc Lào. Ảnh: Lê Phi Long
Tổng quan chợ Donesao nhìn rất đẹp theo lối kiến trúc Lào. Ảnh: Lê Phi Long