Thác Mơ - tuyệt tác thiên nhiên ban tặng Gia Lai

Thác Mơ vừa được khai quật tại Gia Lai. Ảnh Đình Văn.
Thác Mơ vừa được khai quật tại Gia Lai. Ảnh Đình Văn.
Thác Mơ vừa được khai quật tại Gia Lai. Ảnh Đình Văn.
Lên top