TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Thác Bạc ở đèo Ô Quy Hồ

Dòng nước Thác Bạc chảy qua ghềnh đá. Ảnh: PV
Dòng nước Thác Bạc chảy qua ghềnh đá. Ảnh: PV