Tái diễn nạn “cò" đặc sản tại các điểm tham quan Đà Lạt

Một "cò đặc sản" đang chèo kéo trước cổng Vườn hoa thành phố.
Một "cò đặc sản" đang chèo kéo trước cổng Vườn hoa thành phố.
Một "cò đặc sản" đang chèo kéo trước cổng Vườn hoa thành phố.
Lên top