Bài dự thi viết "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận":

Tà Nung – nghe tên đã muốn tới

Lên top