Sửng sốt với danh thắng Dinh Cậu ở Phú Quốc

Dinh Cậu nằm bên cửa sông Dương Đông đổ ra biển Tây.
Dinh Cậu nằm bên cửa sông Dương Đông đổ ra biển Tây.