BÀI THI VIẾT "VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN":

Sông Ngô Đồng mùa lúa chín