Sông Lam có du thuyền “Giang Đình cổ độ” 2 triệu USD

Du thuyền "Giang Đình cổ độ" trị giá 2 triệu USD trên sông Lam. Ảnh: QĐ
Du thuyền "Giang Đình cổ độ" trị giá 2 triệu USD trên sông Lam. Ảnh: QĐ