Sởn gai ốc trò mạo hiểm mới của dân phượt: Ép xác vào khe đá

Thú vui mới của dân phượt không dành cho người yếu tim!
Thú vui mới của dân phượt không dành cho người yếu tim!