Sôi nổi lễ hội đua thuyền Xuân truyền thống Đồng Rui

Màn tranh tài kịch tính được người dân ở 2 bên sông cổ vũ sôi động. T.N.T
Màn tranh tài kịch tính được người dân ở 2 bên sông cổ vũ sôi động. T.N.T
Màn tranh tài kịch tính được người dân ở 2 bên sông cổ vũ sôi động. T.N.T
Lên top