Sắp khánh thành Việt Nam Quốc Tự - ngôi chùa Việt lớn nhất TPHCM

Việt Nam Quốc Tự được khánh thành vào thời điểm diễn ra Đại hội  đại biểu Phật giáo TP. Ảnh: T.L
Việt Nam Quốc Tự được khánh thành vào thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo TP. Ảnh: T.L
Việt Nam Quốc Tự được khánh thành vào thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo TP. Ảnh: T.L