Sầm Sơn, Thanh Hóa: Ngổn ngang trước mùa du lịch

Bên cạnh các hubway hiện đại là những thùng tôn chứa nước ngọt và phòng thay đồ tạm bợ đang chuẩn bị. Ảnh: X.H
Bên cạnh các hubway hiện đại là những thùng tôn chứa nước ngọt và phòng thay đồ tạm bợ đang chuẩn bị. Ảnh: X.H
Bên cạnh các hubway hiện đại là những thùng tôn chứa nước ngọt và phòng thay đồ tạm bợ đang chuẩn bị. Ảnh: X.H