Sa Pa ngày xửa ngày xưa

Nhà thờ Sa Pa trang hoàng chuẩn bị đón Giáng sinh năm 2004.
Nhà thờ Sa Pa trang hoàng chuẩn bị đón Giáng sinh năm 2004.
Nhà thờ Sa Pa trang hoàng chuẩn bị đón Giáng sinh năm 2004.
Lên top